1. svängning

  sväng`ning subst. ~en ~ar ORDLED: sväng-ning-en
  Svensk ordbok
 2. svängningskrets

  sväng`ningskrets subst. ~en ~ar ORDLED: sväng-nings--krets-en
  Svensk ordbok
 3. svängningstal

  sväng`ningstal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sväng-nings--tal-et
  Svensk ordbok
 4. libration

  libration [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: libr-at-ion-en
  Svensk ordbok
 5. konjunkturell

  konjunkturell´ adj. ~t ORDLED: kon-junkt-ur-ell
  Svensk ordbok
 6. återföring

  å`terföring subst. ~en ORDLED: åter--för-ing-en
  Svensk ordbok
 7. insvängning

  in`svängning subst. ~en ~ar ORDLED: in--sväng-ning-en
  Svensk ordbok
 8. svävning

  svä`vning subst. ~en ~ar ORDLED: sväv-ning-en
  Svensk ordbok
 9. vågfront

  vå`gfront subst. ~en ~er ORDLED: våg--front-en
  Svensk ordbok
 10. hopprep

  hopprep [håp`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hopp--rep-et
  Svensk ordbok