1. svordom

  svo`rdom subst. ~en ~ar ORDLED: svor-dom-en
  Svensk ordbok
 2. fanken

  fank`en subst., ingen böjning ORDLED: fank-en
  Svensk ordbok
 3. kötted

  kött`ed subst. ~en ~er ORDLED: kött--ed-en
  Svensk ordbok
 4. anamma

  2anamm´a interj.
  Svensk ordbok
 5. fasen

  fa`sen [ibl. främre a som i "fatt"] subst., ingen böjning ORDLED: fas-en
  Svensk ordbok
 6. svärord

  svä`rord subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: svär--ord-et
  Svensk ordbok
 7. lyssnarstorm

  lyss`narstorm subst. ~en ~ar ORDLED: lyss-nar--storm-en
  Svensk ordbok
 8. könsord

  kö`nsord subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: köns--ord-et
  Svensk ordbok
 9. jävlar

  jävlar [jä`v- äv. jäv`-] interj. ORDLED: jävl-ar
  Svensk ordbok
 10. attan

  att`an subst., ingen böjning ORDLED: att-an
  Svensk ordbok