1. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok
 2. bort

  bort [bårt´] adv.
  Svensk ordbok
 3. bortblåst

  bortblåst [bårt`-] adj., neutr. ~ ORDLED: bort--blås-ta
  Svensk ordbok
 4. bortrest

  bortrest [bårt`-] adj., neutr. ~ ORDLED: bort--res-ta
  Svensk ordbok
 5. skala

  2ska`la verb ~de ~t ORDLED: skal-ar SUBST.: skalande, skalning
  Svensk ordbok
 6. prislapp

  pri`slapp subst. ~en ~ar ORDLED: pris--lapp-en
  Svensk ordbok
 7. avrens

  a`vrens subst. ~et ORDLED: av--rens-et
  Svensk ordbok
 8. smulta

  smul`ta verb ~de ~t ORDLED: smult-ar SUBST.: smultande, smultning
  Svensk ordbok
 9. blasta av

  blasta a´v verb blastade blastat ORDLED: blast-ar SUBST.: avblastande, avblastning
  Svensk ordbok
 10. beskärning

  beskä´rning subst. ~en ~ar ORDLED: be-skär-ning-en
  Svensk ordbok