1. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok
 2. hand

  hand subst. ~en händer [hän´d-] ORDLED: hand-en
  Svensk ordbok
 3. till hands

  till han´ds äv. tillhan´ds adv. ORDLED: till--hands
  Svensk ordbok
 4. handling

  han`dling subst. ~en ~ar ORDLED: handl-ing-en
  Svensk ordbok
 5. vara

  2va`ra subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 6. skolvärd

  sko`lvärd subst. ~en ~ar ORDLED: skol--värd-en
  Svensk ordbok
 7. sanitetsteknik

  sanite`tsteknik subst. ~en ORDLED: san-itets--tekn-ik-en
  Svensk ordbok
 8. till vara

  till va`ra äv. tillva`ra adv. ORDLED: till--vara
  Svensk ordbok
 9. samhällsvård

  sam`hällsvård subst. ~en ORDLED: sam-hälls--vård-en
  Svensk ordbok
 10. trohjärtad

  tro`hjärtad adj. trohjärtat ORDLED: tro--hjärt-ad
  Svensk ordbok