1. tetas

  te`tas verb tetades tetats ORDLED: tet-as SUBST.: tetande
  Svensk ordbok
 2. tetig

  te`tig adj. ~t ORDLED: tet-ig
  Svensk ordbok
 3. tetra

  tetra [tet´- el. te´t-] subst. ~n tetror ORDLED: tetr-an
  Svensk ordbok
 4. tetanus

  te´tanus subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: tetan-us
  Svensk ordbok
 5. tetani

  tetani´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: tetan-in
  Svensk ordbok
 6. tetraeder

  tetrae´der subst. ~n tetraedrar ORDLED: tetra-edr-ar
  Svensk ordbok
 7. tetraploid

  tetraploi´d adj., neutr. undviks ORDLED: tetra-plo-id
  Svensk ordbok
 8. tetraetylbly

  tetraety`lbly subst. ~et äv. ~t ORDLED: tetra-et-yl--bly-et
  Svensk ordbok
 9. tetra-

  tetra- förled
  Svensk ordbok
 10. tetrark

  tetrar´k subst. ~en ~er ORDLED: tetr-ark-en
  Svensk ordbok