1. tillse

  till`se verb tillsåg ~tt, pres. ~r ORDLED: till--ser SUBST.: tillseende; tillsyn
  Svensk ordbok
 2. tillsäga

  tillsäga [til`säga (långt ä) el. til`säja] verb tillsade tillsagt, pres. tillsäger ORDLED: till--säg-er SUBST.: tillsägande, tillsägning; tillsägelse
  Svensk ordbok
 3. bese

  bese´ verb besåg ~tt, pres. ~r ORDLED: be-ser SUBST.: beseende
  Svensk ordbok
 4. inspektera

  inspekte´ra verb ~de ~t ORDLED: in-spekt-er-ar SUBST.: inspekterande, inspektering; inspektion
  Svensk ordbok
 5. varna

  va`rna verb ~de ~t ORDLED: varn-ar SUBST.: varnande
  Svensk ordbok