1. tina

  2ti`na subst. ~n tinor ORDLED: tin-an
  Svensk ordbok
 2. tina

  1ti`na verb ~de ~t ORDLED: tin-ar SUBST.: tinande, tining
  Svensk ordbok
 3. kontinentaldrift

  kontinenta`ldrift subst. ~en ORDLED: kon-tin-ent-al--drift-en
  Svensk ordbok
 4. inkontinent

  inkontinen´t adj., neutr. ~ ORDLED: in-kon-tin-ent
  Svensk ordbok
 5. kontinentalklimat

  kontinenta`lklimat subst. ~et ORDLED: kon-tin-ent-al--klim-at-et
  Svensk ordbok
 6. hummertina

  humm`ertina subst. ~n hummertinor ORDLED: hummer--tin-an
  Svensk ordbok
 7. kontinuum

  kontinuum [-ti`-, -ti´- el. -tin`-, -tin´-] subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: kon-tinu-um
  Svensk ordbok
 8. subkontinent

  sub`kontinent subst. ~en ~er ORDLED: sub--kon-tin-ent-en
  Svensk ordbok
 9. kontinent

  2kontinen´t adj., neutr. ~ ORDLED: kon-tin-ent
  Svensk ordbok
 10. permafrost

  per`mafrost subst. ~en ORDLED: perma-frost-en
  Svensk ordbok