1. torna upp

  torna upp´ verb tornade tornat ORDLED: torn-ar SUBST.: upptornande, upptorning
  Svensk ordbok
 2. torna upp sig

  torna upp´ sig verb tornade tornat ORDLED: torn-ar SUBST.: upptornande, upptorning
  Svensk ordbok
 3. torna

  to`rna verb ~de ~t ORDLED: torn-ar SUBST.: tornande
  Svensk ordbok
 4. torn

  1to´rn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: torn-et
  Svensk ordbok
 5. torn

  2to´rn subst. ~en ~ar ORDLED: torn-en
  Svensk ordbok
 6. välkänd

  vä`lkänd adj. välkänt ORDLED: väl--kän-da
  Svensk ordbok
 7. tornavslutning

  to`rnavslutning subst. ~en ORDLED: torn--av-slut-ning-en
  Svensk ordbok
 8. tornerspel

  torne`rspel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: torn-er--spel-et
  Svensk ordbok
 9. tornera

  torne´ra verb ~de ~t ORDLED: torn-er-ar SUBST.: tornerande, tornering
  Svensk ordbok
 10. fyrtorn

  fy`rtorn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fyr--torn-et
  Svensk ordbok