1. tradera

  trade´ra verb ~de ~t ORDLED: trad-er-ar SUBST.: traderande, tradering
  Svensk ordbok
 2. utradera

  u`tradera verb ~de ~t ORDLED: ut--rad-er-ar SUBST.: utraderande utradering
  Svensk ordbok
 3. tradition

  tradition [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: trad-it-ion-en
  Svensk ordbok