1. trassel

  trass´el subst. trasslet ORDLED: trassl-et
  Svensk ordbok
 2. trasselsudd

  trass`elsudd subst. ~en ~ar ORDLED: trassel--sudd-en
  Svensk ordbok
 3. strul

  strul subst. ~et ORDLED: strul-et
  Svensk ordbok
 4. oanmäld

  o`anmäld adj. oanmält ORDLED: o--an-mäl-da
  Svensk ordbok
 5. odåga

  o`dåga subst. ~n odågor ORDLED: o--dåg-an
  Svensk ordbok
 6. krångel

  krång´el subst. krånglet ORDLED: krångl-et
  Svensk ordbok
 7. trassla

  trass`la verb ~de ~t ORDLED: trassl-ar SUBST.: trasslande; trassel
  Svensk ordbok
 8. om

  1om [åm´] konj.
  Svensk ordbok