1. trust

  trust subst. ~en ~er ORDLED: trust-en
  Svensk ordbok
 2. förtrusta

  förtrus´ta verb ~de ~t ORDLED: för-trust-ar SUBST.: förtrustande, förtrustning
  Svensk ordbok
 3. hjärntrust

  hjä`rntrust subst. ~en ~er ORDLED: hjärn--trust-en
  Svensk ordbok
 4. syndikat

  syndika´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: synd-ik-at-et
  Svensk ordbok
 5. tröst

  1tröst subst. ~en ORDLED: tröst-en
  Svensk ordbok
 6. utrusta

  u`trusta verb ~de ~t ORDLED: ut--rust-ar SUBST.: utrustande, utrustning
  Svensk ordbok
 7. kartell

  kartell´ subst. ~en ~er ORDLED: kart-ell-en
  Svensk ordbok