1. tsar

  tsar subst. ~en ~er ORDLED: tsar-en
  Svensk ordbok
 2. intelligentia

  intelligentia äv. intelligentsia [-gen´tsia] subst. ~n ORDLED: intel-lig-ent(s)i-an
  Svensk ordbok
 3. ukas

  uka´s subst. ~en ~er ORDLED: ukas-en
  Svensk ordbok
 4. lillefar

  lill`efar subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: lille--far
  Svensk ordbok
 5. kopek

  kope´k subst. ~en, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kopek-en
  Svensk ordbok
 6. bysantinism

  bysantinis´m subst. ~en ORDLED: bysant-in-ism-en
  Svensk ordbok
 7. attentat

  attenta´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: at-tent-at-et
  Svensk ordbok
 8. värsting

  värs`ting subst. ~en ~ar ORDLED: värst-ing-en
  Svensk ordbok
 9. segra

  se`gra verb ~de ~t ORDLED: segr-ar SUBST.: segrande, segring (till 2); seger (till 1)
  Svensk ordbok
 10. kejsare

  kej`sare subst. ~n äv. kejsarn, plur. ~, best. plur. kejsarna; i obest. f. sing. används som titel framför namn kejsar ORDLED: kejs-ar-en
  Svensk ordbok