1. turlig

  tu`rlig adj. ~t ORDLED: tur-lig
  Svensk ordbok
 2. turs

  turs subst. ~en ~ar ORDLED: turs-en
  Svensk ordbok
 3. turas om

  turas om [åm´] verb turades turats ORDLED: tur-as
  Svensk ordbok
 4. tur

  2tur subst. ~en ORDLED: tur-en
  Svensk ordbok
 5. tur

  1tur subst. ~en ~er ORDLED: tur-en
  Svensk ordbok
 6. tur och retur-biljett

  tur och retur-biljett se turochreturbiljett
  Svensk ordbok
 7. oturlig

  o`turlig adj. ~t ORDLED: o--tur-lig
  Svensk ordbok
 8. rimturs

  rim`turs subst. ~en ~ar ORDLED: rim--turs-en
  Svensk ordbok
 9. långtur

  lång`tur subst. ~en ~er ORDLED: lång--tur-en
  Svensk ordbok
 10. svintur

  svi`ntur subst. ~en ORDLED: svin--tur-en
  Svensk ordbok