1. tyckare

  tyck`are subst. ~n äv. tyckarn, plur. ~, best. plur. tyckarna ORDLED: tyck-ar-en
  Svensk ordbok
 2. tycka om

  tycka om [åm´] verb tyckte tyckt, pres. tycker ORDLED: tyck-er
  Svensk ordbok
 3. tyckas

  tyck`as verb tycktes tyckts ORDLED: tyck-as
  Svensk ordbok
 4. tycka

  tyck`a verb tyckte tyckt, pres. tycker ORDLED: tyck-er SUBST.: tyckande
  Svensk ordbok
 5. tycke

  tyck`e subst. ~t ~n ORDLED: tyck-et
  Svensk ordbok
 6. granntyckt

  grann`tyckt adj., neutr. ~ ORDLED: grann--tyck-ta
  Svensk ordbok
 7. tyckmycken

  tyck`mycken adj. tyckmycket tyckmyckna ORDLED: tyck--myck-na
  Svensk ordbok
 8. flicktycke

  flick`tycke subst. ~t ORDLED: flick--tyck-et
  Svensk ordbok
 9. misstycke

  miss`tycke subst. ~t ORDLED: miss--tyck-et
  Svensk ordbok
 10. frestande

  fres`tande adj., ingen böjning ORDLED: frest-ande
  Svensk ordbok