1. tydlighet

  ty`dlighet subst. ~en ORDLED: tyd-lig-het-en
  Svensk ordbok
 2. tyda

  1ty`da subst. ~n tydor ORDLED: tyd-an
  Svensk ordbok
 3. tyda

  2ty`da verb tydde tytt, pres. tyder ORDLED: tyd-er SUBST.: tydande, tydning
  Svensk ordbok
 4. tydligen

  ty`dligen adv. ORDLED: tyd-lig-en
  Svensk ordbok
 5. tydlig

  ty`dlig adj. ~t ORDLED: tyd-lig
  Svensk ordbok
 6. undermening

  un`dermening subst. ~en ~ar ORDLED: under--men-ing-en
  Svensk ordbok
 7. tryckbokstav

  tryck`bokstav subst. ~en tryckbokstäver ORDLED: tryck--bok-stav-en
  Svensk ordbok
 8. chassidism

  chassidis´m subst. ~en ORDLED: chassid-ism-en
  Svensk ordbok
 9. tydbar

  ty`dbar adj. ~t ORDLED: tyd-bar
  Svensk ordbok
 10. tydligtvis

  ty`dligtvis adv. ORDLED: tyd-ligt-vis
  Svensk ordbok