1. tydligen

  ty`dligen adv. ORDLED: tyd-lig-en
  Svensk ordbok
 2. tydlighet

  ty`dlighet subst. ~en ORDLED: tyd-lig-het-en
  Svensk ordbok
 3. tyda

  1ty`da subst. ~n tydor ORDLED: tyd-an
  Svensk ordbok
 4. tyda

  2ty`da verb tydde tytt, pres. tyder ORDLED: tyd-er SUBST.: tydande, tydning
  Svensk ordbok
 5. tydlig

  ty`dlig adj. ~t ORDLED: tyd-lig
  Svensk ordbok
 6. tydligtvis

  ty`dligtvis adv. ORDLED: tyd-ligt-vis
  Svensk ordbok
 7. uppenbarligen

  upp`enbarligen adv. ORDLED: upp-en-bar-lig-en
  Svensk ordbok
 8. charmkurs

  char`mkurs subst. ~en ~er ORDLED: charm--kurs-en
  Svensk ordbok
 9. tydbar

  ty`dbar adj. ~t ORDLED: tyd-bar
  Svensk ordbok
 10. misstyda

  miss`tyda verb misstydde misstytt, pres. misstyder ORDLED: miss--tyd-er SUBST.: misstydande, misstydning
  Svensk ordbok