1. tyna

  ty`na verb ~de ~t ORDLED: tyn-ar SUBST.: tynande, tyning
  Svensk ordbok
 2. tackla av

  tackla a´v verb tacklade tacklat ORDLED: tackl-ar SUBST.: avtacklande, avtackling
  Svensk ordbok
 3. royalty

  royalty [råj´elti el. råj´alty] subst. ~n royalties ORDLED: roy-al-tyn
  Svensk ordbok
 4. tillvaro

  till`varo subst. ~n ORDLED: till--var-on
  Svensk ordbok
 5. tvina

  tvi`na verb ~de ~t ORDLED: tvin-ar SUBST.: tvinande
  Svensk ordbok
 6. tung

  tung adj. ~t, komp. tyngre [tyŋ´-], superl. tyngst ORDLED: tyng-re
  Svensk ordbok