1. understryka

  un`derstryka verb underströk understrukit understruken understrukna, pres. understryker ORDLED: under--stryk-er SUBST.: understrykande, understrykning
  Svensk ordbok
 2. farsot

  fa`rsot subst. ~en ~er ORDLED: far--sot-en
  Svensk ordbok
 3. inskärpa

  in`skärpa verb inskärpte inskärpt, pres. inskärper ORDLED: in--skärp-er SUBST.: inskärpande, inskärpning
  Svensk ordbok
 4. cent

  cent subst. ~en, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: cent-en
  Svensk ordbok
 5. gensägelse

  gensägelse [je`nsäg- el. je`nsäj-] subst. ~n ~r ORDLED: gen--säg-els-en
  Svensk ordbok
 6. deshabillé

  deshabillé [ung. desabije´] subst. ~n ~er ORDLED: des-hab-ill-én
  Svensk ordbok
 7. informativ

  informativ [-i´v äv. in´-] adj. ~t ORDLED: in-form-at-iv
  Svensk ordbok
 8. konfirmand

  konfirman´d subst. ~en ~er ORDLED: kon-firm-and-en
  Svensk ordbok
 9. mån

  1mån adj. ~t
  Svensk ordbok
 10. trapets

  1trapet´s subst. ~en ~er ORDLED: trapets-en
  Svensk ordbok