1. upp

  upp adv.
  Svensk ordbok
 2. gå upp

  gå upp´ verb gick gått, pres. går
  Svensk ordbok
 3. ta upp

  ta upp´ verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it SUBST.: upptagande (till 1--4), upptagning (till 1--4)
  Svensk ordbok
 4. ge upp

  ge upp´ verb gav, gett el. givit, pres. ger ORDLED: giv-it SUBST.: uppgivande, uppgivning; uppgivelse (till 2)
  Svensk ordbok
 5. se upp

  se upp´ verb såg sett, pres. ser
  Svensk ordbok
 6. kåta upp

  kåta upp´ verb kåtade kåtat ORDLED: kåt-ar SUBST.: uppkåtande, uppkåtning
  Svensk ordbok
 7. lysa upp

  lysa upp´ verb lyste lyst, pres. lyser ORDLED: lys-er
  Svensk ordbok
 8. muntra upp

  muntra upp´ verb muntrade muntrat ORDLED: muntr-ar SUBST.: uppmuntrande, uppmuntring; uppmuntran
  Svensk ordbok
 9. fiffa upp

  fiffa upp´ verb fiffade fiffat ORDLED: fiff-ar SUBST.: uppfiffande, uppfiffning
  Svensk ordbok
 10. knäppa upp

  knäppa upp´ verb knäppte knäppt, pres. knäpper ORDLED: knäpp-er
  Svensk ordbok