1. upprörd

  upp`rörd adj. upprört ORDLED: upp--rör-da
  Svensk ordbok
 2. uppröra

  upp`röra verb upprörde upprört, pres. upprör ORDLED: upp--rör-de
  Svensk ordbok
 3. hetsa upp

  hetsa upp´ verb hetsade hetsat ORDLED: hets-ar SUBST.: upphetsande, upphetsning
  Svensk ordbok
 4. hetsig

  het`sig adj. ~t ORDLED: hets-ig
  Svensk ordbok
 5. lugnande

  lugnande [luŋ`n-] adj., ingen böjning ORDLED: lugn-ande
  Svensk ordbok
 6. upprivande

  upp`rivande adj., ingen böjning ORDLED: upp--riv-ande
  Svensk ordbok
 7. indignerad

  indignerad [-diŋne´- äv. -dinje´-] adj. indignerat ORDLED: in-dign-er-ad
  Svensk ordbok
 8. skakad

  ska`kad adj. skakat ORDLED: skak-ad
  Svensk ordbok
 9. stirrig

  stirr`ig adj. ~t ORDLED: stirr-ig
  Svensk ordbok
 10. sedlig

  se`dlig adj. ~t ORDLED: sed-lig
  Svensk ordbok