1. upprustning

  upp`rustning subst. ~en ~ar ORDLED: upp--rust-ning-en
  Svensk ordbok
 2. maktbalans

  mak`tbalans subst. ~en ~er ORDLED: makt--bal-ans-en
  Svensk ordbok
 3. kapprustning

  kapp`rustning subst. ~en ~ar ORDLED: kapp--rust-ning-en
  Svensk ordbok
 4. militarism

  militaris´m subst. ~en ORDLED: mil-it-ar-ism-en
  Svensk ordbok
 5. upprusta

  upp`rusta verb ~de ~t ORDLED: upp--rust-ar SUBST.: upprustande, upprustning
  Svensk ordbok
 6. resolution

  resolution [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: re-sol-ut-ion-en
  Svensk ordbok
 7. åkare

  å`kare subst. ~n äv. åkarn, plur. ~, best. plur. åkarna ORDLED: åk-ar-en
  Svensk ordbok
 8. rustning

  rus`tning subst. ~en ~ar ORDLED: rust-ning-en
  Svensk ordbok