1. urbanisera

  urbanise´ra verb ~de ~t ORDLED: urban-is-er-ar SUBST.: urbaniserande, urbanisering
  Svensk ordbok
 2. relatera

  relate´ra verb ~de ~t ORDLED: re-lat-er-ar SUBST.: relaterande, relatering; relation
  Svensk ordbok
 3. rot

  rot subst. ~en rötter [röt´-] ORDLED: rot-en
  Svensk ordbok