1. uteliggare

  u`teliggare subst. ~n äv. uteliggarn, plur. ~, best. plur. uteliggarna ORDLED: ute--ligg-ar-en
  Svensk ordbok
 2. uteliggande

  u`teliggande adj., ingen böjning ORDLED: ute--ligg-ande
  Svensk ordbok
 3. alkoholiserad

  alkoholise´rad adj. alkoholiserat ORDLED: alko-hol-is-er-ad
  Svensk ordbok
 4. humansponsra

  huma`nsponsra verb ~de ~t ORDLED: hum-an--spons-rar SUBST.: humansponsrande, humansponsring
  Svensk ordbok