1. utförlig

  u`tförlig adj. ~t ORDLED: ut--för-lig
  Svensk ordbok
 2. utföra

  u`tföra verb utförde utfört, pres. utför ORDLED: ut--för-de SUBST.: utförande, utföring (till 3); utförsel (till 2)
  Svensk ordbok
 3. utför

  2u´tför adv. ORDLED: ut--för
  Svensk ordbok
 4. utför

  1u´tför prep. ORDLED: ut--för
  Svensk ordbok
 5. utförande

  u`tförande subst. ~t ~n ORDLED: ut--för-and-et
  Svensk ordbok
 6. konstruktionsdetalj

  konstruktionsdetalj [-ʃo`ns-] subst. ~en ~er ORDLED: kon-strukt-ions--de-talj-en
  Svensk ordbok
 7. homerisk

  home´risk adj. ~t ORDLED: homer-isk
  Svensk ordbok
 8. kompendium

  kompen´dium subst. kompendiet kompendier ORDLED: kom-pendi-et
  Svensk ordbok
 9. enmans

  e`nmans adj., ingen böjning ORDLED: en--mans
  Svensk ordbok
 10. arbetsbeskrivning

  ar`betsbeskrivning subst. ~en ~ar ORDLED: arbets--be-skriv-ning-en
  Svensk ordbok