1. utpeka

  u`tpeka verb ~de ~t ORDLED: ut--pek-ar SUBST.: utpekande, utpekning
  Svensk ordbok
 2. träffad

  träff`ad adj. träffat ORDLED: träff-ad
  Svensk ordbok
 3. ostensiv

  ostensiv [-i´v el. ås´-] adj. ~t ORDLED: ostens-iv
  Svensk ordbok
 4. stigmatisera

  stigmatise´ra verb ~de ~t ORDLED: stigm-at-is-er-ar SUBST.: stigmatiserande, stigmatisering; stigmatisation
  Svensk ordbok
 5. uppåt

  1upp´åt adv. ORDLED: upp--åt
  Svensk ordbok
 6. doktrin

  doktri´n subst. ~en ~er ORDLED: doktr-in-en
  Svensk ordbok
 7. deiktisk

  deiktisk [dej´-] adj. ~t ORDLED: deikt-isk
  Svensk ordbok
 8. öknamn

  ö`knamn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ök--namn-et
  Svensk ordbok
 9. just

  1just adv.
  Svensk ordbok
 10. nedåt

  1ne´dåt el. ne´råt adv. ORDLED: ned--åt, ner--åt
  Svensk ordbok