1. utvinna

  u`tvinna verb utvann utvunnit utvunnen utvunna, pres. utvinner ORDLED: ut--vinn-er SUBST.: utvinnande, utvinning
  Svensk ordbok
 2. nyttiggöra

  nytt`iggöra verb nyttiggjorde nyttiggjort, pres. nyttiggör ORDLED: nytt-ig--gjor-de SUBST.: nyttiggörande
  Svensk ordbok
 3. kinabark

  ki`nabark subst. ~en ORDLED: kina--bark-en
  Svensk ordbok
 4. fiberväxt

  fi`berväxt subst. ~en ~er ORDLED: fiber--växt-en
  Svensk ordbok
 5. alunit

  aluni´t subst. ~en ORDLED: alun-it-en
  Svensk ordbok
 6. sockerbeta

  sockerbeta [såk`-] subst. ~n sockerbetor ORDLED: socker--bet-an
  Svensk ordbok
 7. vaskmalm

  vas`kmalm subst. ~en ORDLED: vask--malm-en
  Svensk ordbok
 8. växtfärgning

  väx`tfärgning subst. ~en ~ar ORDLED: växt--färg-ning-en
  Svensk ordbok
 9. saltbassäng

  sal`tbassäng subst. ~en ~er ORDLED: salt--bass-äng-en
  Svensk ordbok
 10. saltdamm

  sal`tdamm subst. ~en ~ar ORDLED: salt--damm-en
  Svensk ordbok