1. välvillig

  vä`lvillig adj. ~t ORDLED: väl--vill-ig
  Svensk ordbok
 2. välsinnad

  vä`lsinnad adj. välsinnat ORDLED: väl--sinn-ad
  Svensk ordbok
 3. patriarkalisk

  patriarka´lisk adj. ~t ORDLED: patri-ark-al-isk
  Svensk ordbok
 4. bevågenhet

  bevå´genhet subst. ~en ~er ORDLED: be-våg-en-het-en
  Svensk ordbok
 5. graciös

  graciö´s adj. ~t ORDLED: graci-ös
  Svensk ordbok
 6. farbroderlig

  far`broderlig adj. ~t ORDLED: far--broder-lig
  Svensk ordbok
 7. bevågen

  bevå´gen adj. bevåget bevågna ORDLED: be-våg-en
  Svensk ordbok
 8. gynnsam

  gynn`sam adj. ~t ~ma ORDLED: gynn-samm-are
  Svensk ordbok
 9. zeugma

  zeugma [sev´g-] subst. ~t ~n ORDLED: zeugm-at
  Svensk ordbok
 10. eumenid

  eumeni´d [eu- el. ev-] subst. ~en ~er ORDLED: eu-men-id-en
  Svensk ordbok