1. värva

  vär`va verb ~de ~t ORDLED: värv-ar SUBST.: värvande, värvning
  Svensk ordbok
 2. värv

  värv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: värv-et
  Svensk ordbok
 3. förvärvsarbete

  förvär`vsarbete subst. ~t ORDLED: för-värvs--arbet-et
  Svensk ordbok
 4. kringvärvd

  kring`värvd adj. kringvärvt ORDLED: kring--värv-da
  Svensk ordbok
 5. värvning

  vär`vning subst. ~en ~ar ORDLED: värv-ning-en
  Svensk ordbok
 6. välförrättad

  vä`lförrättad adj. välförrättat ORDLED: väl--för-rätt-ad
  Svensk ordbok
 7. förvärvsavdrag

  förvär`vsavdrag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-värvs--av-drag-et
  Svensk ordbok
 8. förvärvskälla

  förvär`vskälla subst. ~n förvärvskällor ORDLED: för-värvs--käll-an
  Svensk ordbok
 9. nyförvärv

  ny`förvärv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ny--för-värv-et
  Svensk ordbok
 10. nyförvärvad

  ny`förvärvad adj. nyförvärvat ORDLED: ny--för-värv-ad
  Svensk ordbok