1. vaccin

  vaccin [vaksi´n] subst. ~et äv. ~en, ~ äv. ~er ORDLED: vacc-in-et
  Svensk ordbok
 2. vaccination

  vaccination [vaksinaʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: vacc-in-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. vaccinera

  vaccinera [vaksine´ra] verb ~de ~t ORDLED: vacc-in-er-ar SUBST.: vaccinerande, vaccinering; vaccination
  Svensk ordbok
 4. trippelvaccin

  tripp`elvaccin subst. ~et äv. ~en ORDLED: trippel--vacc-in-et
  Svensk ordbok
 5. smittskydd

  smitt`skydd subst. ~et ORDLED: smitt--skydd-et
  Svensk ordbok
 6. kokoppor

  ko`koppor subst., plur. ORDLED: ko--kopp-or
  Svensk ordbok
 7. jetinjektor

  jet`injektor subst. ~n ~er ORDLED: jet--in-jekt-or-er
  Svensk ordbok
 8. gammaglobulin

  gamm`aglobulin subst. ~et ORDLED: gamma--globul-in-et
  Svensk ordbok
 9. immunitet

  immunite´t subst. ~en ORDLED: im-mun-itet-en
  Svensk ordbok