1. vaccination

  vaccination [vaksinaʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: vacc-in-at-ion-en
  Svensk ordbok
 2. vaccinera

  vaccinera [vaksine´ra] verb ~de ~t ORDLED: vacc-in-er-ar SUBST.: vaccinerande, vaccinering; vaccination
  Svensk ordbok
 3. koppympning

  koppympning [kåp`-] subst. ~en ~ar ORDLED: kopp--ymp-ning-en
  Svensk ordbok
 4. inokulation

  inokulation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: in-okul-at-ion-en
  Svensk ordbok
 5. smittkoppor

  smitt`koppor subst., plur. ORDLED: smitt--kopp-or
  Svensk ordbok
 6. ympsår

  ym`psår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ymp--sår-et
  Svensk ordbok
 7. profylax

  profylax´ subst. ~en ORDLED: pro-fylax-en
  Svensk ordbok
 8. serumterapi

  se`rumterapi subst. ~n äv. ~en ORDLED: ser-um--terap-in
  Svensk ordbok
 9. injektion

  injektion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: in-jekt-ion-en
  Svensk ordbok
 10. virus

  vi´rus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vir-us-et
  Svensk ordbok