1. vaj

  vaj´ subst., ingen böjning, neutr.
  Svensk ordbok
 2. vaja

  2vaj`a subst. ~n vajor ORDLED: vaj-an
  Svensk ordbok
 3. vajer

  vajer [vaj´er] subst. vajern vajrar el. wire [vaj´er] ~n, plur. undviks ORDLED: vajr-ar
  Svensk ordbok
 4. vaja

  1vaj`a verb ~de ~t ORDLED: vaj-ar SUBST.: vajande
  Svensk ordbok
 5. vajsing

  vaj`sing subst., ingen böjning, n-genus el. neutr. ORDLED: vajs-ing
  Svensk ordbok
 6. wire

  wire se vajer
  Svensk ordbok
 7. kuwaitisk

  kuwaitisk [-vaj´t-] adj. ~t ORDLED: kuwait-isk
  Svensk ordbok
 8. kuwaitiska

  kuwaitiska [-vaj´t-] subst. ~n kuwaitiskor ORDLED: kuwait-isk-an
  Svensk ordbok
 9. kuwaitier

  kuwaitier [-vaj´t-] subst. ~n, plur. ~ ORDLED: kuwaiti-ern
  Svensk ordbok
 10. viscount

  viscount [ung. vaj´kaont] subst. ~en ~er ORDLED: vis-count-en
  Svensk ordbok