1. vandel

  van´del subst. ~n
  Svensk ordbok
 2. vandla

  van`dla verb ~de ~t ORDLED: vandl-ar SUBST.: vandel
  Svensk ordbok
 3. fläckfri

  fläck`fri adj. ~tt ORDLED: fläck--fri
  Svensk ordbok
 4. leverne

  le`verne subst. ~t ORDLED: lev-er-net
  Svensk ordbok
 5. uppförande

  upp`förande subst. ~t ~n ORDLED: upp--för-and-et
  Svensk ordbok
 6. tvivelaktig

  tvi`velaktig adj. ~t ORDLED: tvivel-akt-ig
  Svensk ordbok
 7. förvandla

  förvan´dla verb ~de ~t ORDLED: för-vandl-ar SUBST.: förvandlande, förvandling
  Svensk ordbok
 8. handel

  han´del subst. ~n
  Svensk ordbok
 9. vandra

  van`dra verb ~de ~t ORDLED: vandr-ar SUBST.: vandrande, vandring
  Svensk ordbok
 10. vända

  2vän`da verb vände vänt, pres. vänder ORDLED: vänd-er SUBST.: vändande, vändning
  Svensk ordbok