1. varas

  va`ras verb varades varats ORDLED: var-as SUBST.: varande
  Svensk ordbok
 2. varig

  va`rig adj. ~t ORDLED: var-ig
  Svensk ordbok
 3. vare sig

  va`re sig konj.
  Svensk ordbok
 4. varelse

  va`relse subst. ~n ~r ORDLED: var-els-en
  Svensk ordbok
 5. varlig

  va`rlig adj. ~t ORDLED: var-lig
  Svensk ordbok
 6. nuvarande

  nu`varande adj., ingen böjning ORDLED: nu--var-ande
  Svensk ordbok
 7. dåvarande

  då`varande adj., ingen böjning ORDLED: då--var-ande
  Svensk ordbok
 8. ontogenetisk

  ontogene´tisk adj. ~t ORDLED: onto-gen-et-isk
  Svensk ordbok
 9. ontologi

  ontologi [-gi´] subst. ~n äv. ~en ORDLED: onto-log-in
  Svensk ordbok
 10. entitet

  entite´t subst. ~en ~er ORDLED: ent-itet-en
  Svensk ordbok