1. enkelrad

  enk`elrad subst. ~en ~er ORDLED: enkel--rad-en
  Svensk ordbok
 2. förmånserbjudande

  fö`rmånserbjudande subst. ~t ~n ORDLED: för-måns--er-bjud-and-et
  Svensk ordbok
 3. veckohandla

  veck`ohandla verb ~de ~t ORDLED: vecko--handl-ar SUBST.: veckohandlande, veckohandling
  Svensk ordbok
 4. dymmelveckan

  dymm`elveckan subst., best. f. ORDLED: dymmel--veck-an
  Svensk ordbok
 5. pausfågel

  pausfågel [pau`s-] subst. ~n pausfåglar ORDLED: paus--fågl-ar
  Svensk ordbok
 6. burkmat

  bur`kmat subst. ~en ORDLED: burk--mat-en
  Svensk ordbok
 7. romanett

  romanett´ subst. ~en ~er ORDLED: rom-an-ett-en
  Svensk ordbok
 8. passionsveckan

  passionsveckan [-ʃo`ns-] subst., best. f. ORDLED: pass-ions--veck-an
  Svensk ordbok
 9. fridag

  fridag [fri`- äv. fri´-] subst. ~en ~ar ORDLED: fri--dag-en
  Svensk ordbok
 10. praktikant

  praktikan´t subst. ~en ~er ORDLED: prakt-ik-ant-en
  Svensk ordbok