1. vesper

  ves´per subst. ~n vesprar ORDLED: vespr-ar
  Svensk ordbok
 2. vesir

  vesi´r äv. 1visi´r subst. ~en ~er ORDLED: ves-ir-en, vis-ir-en
  Svensk ordbok
 3. vespa

  ves`pa subst. ~n vespor ORDLED: vesp-an
  Svensk ordbok
 4. vessla

  vess`la subst. ~n vesslor ORDLED: vessl-an
  Svensk ordbok
 5. vestalisk

  vesta´lisk adj. ~t ORDLED: vest-al-isk
  Svensk ordbok
 6. vesäll

  ve`säll adj. ~t ORDLED: ve--säll
  Svensk ordbok
 7. vestibul

  vestibu´l subst. ~en ~er ORDLED: vestibul-en
  Svensk ordbok
 8. vestal

  vesta´l subst. ~en ~er ORDLED: vest-al-en
  Svensk ordbok
 9. western

  western [ves´-] subst., best. f. ~, n-genus, plur. ~ el. ~s ORDLED: west-ern
  Svensk ordbok
 10. westie

  westie [ves´ti äv. wes´ti] subst. ~n ~r [-er]
  Svensk ordbok