1. vilseleda

  vil`seleda verb vilseledde vilselett, pres. vilseleder ORDLED: vil-se--led-er SUBST.: vilseledande, vilseledning
  Svensk ordbok
 2. vilseledande

  vil`seledande adj., ingen böjning ORDLED: vil-se--led-ande
  Svensk ordbok
 3. missleda

  miss`leda verb missledde misslett, pres. missleder ORDLED: miss--led-er SUBST.: missledande
  Svensk ordbok
 4. självbedrägeri

  själ`vbedrägeri subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: själv--be-dräg-eri-et
  Svensk ordbok
 5. skattefusk

  skatt`efusk subst. ~et ORDLED: skatte--fusk-et
  Svensk ordbok
 6. missvisande

  miss`visande adj., ingen böjning ORDLED: miss--vis-ande
  Svensk ordbok
 7. diversion

  diversion [-verʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: di-vers-ion-en
  Svensk ordbok
 8. bluffa

  bluff`a verb ~de ~t ORDLED: bluff-ar SUBST.: bluffande; bluff
  Svensk ordbok
 9. dimbildning

  dim`bildning subst. ~en ~ar ORDLED: dim--bild-ning-en
  Svensk ordbok
 10. desinformation

  desinformation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: des-in-form-at-ion-en
  Svensk ordbok