1. ymp

  ymp subst. ~en ~ar ORDLED: ymp-en
  Svensk ordbok
 2. ympa

  ym`pa verb ~de ~t ORDLED: ymp-ar SUBST.: ympande, ympning
  Svensk ordbok
 3. ympkvist

  ym`pkvist subst. ~en ~ar ORDLED: ymp--kvist-en
  Svensk ordbok
 4. ympstam

  ym`pstam subst. ~men ~mar ORDLED: ymp--stamm-en
  Svensk ordbok
 5. ymptvång

  ym`ptvång subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ymp--tvång-et
  Svensk ordbok
 6. koppympning

  koppympning [kåp`-] subst. ~en ~ar ORDLED: kopp--ymp-ning-en
  Svensk ordbok
 7. ympningsplikt

  ym`pningsplikt subst. ~en ORDLED: ymp-nings--plikt-en
  Svensk ordbok
 8. inympa

  in`ympa verb ~de ~t ORDLED: in--ymp-ar SUBST.: inympande, inympning
  Svensk ordbok
 9. skyddsympa

  skydd`sympa verb ~de ~t ORDLED: skydds--ymp-ar SUBST.: skyddsympande, skyddsympning
  Svensk ordbok
 10. ympsår

  ym`psår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ymp--sår-et
  Svensk ordbok