1. ytterlig

  ytt`erlig adj. ~t ORDLED: ytter-lig
  Svensk ordbok
 2. ytterligare

  ytt`erligare adj. komp., ingen böjning ORDLED: ytter-lig-are
  Svensk ordbok
 3. ytterlighet

  ytt`erlighet subst. ~en ~er ORDLED: ytter-lig-het-en
  Svensk ordbok
 4. extrem

  1extre´m adj. ~t ORDLED: extr-em
  Svensk ordbok
 5. tidsfrist

  ti`dsfrist subst. ~en ~er ORDLED: tids--frist-en
  Svensk ordbok
 6. tretår

  tre`tår subst. ~en ~ar ORDLED: tre--tår-en
  Svensk ordbok
 7. gränsintäkt

  grän`sintäkt subst. ~en ~er ORDLED: gräns--in-täkt-en
  Svensk ordbok
 8. urbota

  1u`rbota adv. ORDLED: ur--bota
  Svensk ordbok
 9. akrobatisk

  akroba´tisk adj. ~t ORDLED: akro-bat-isk
  Svensk ordbok
 10. eftermogna

  ef`termogna verb ~de ~t ORDLED: efter--mogn-ar SUBST.: eftermognande
  Svensk ordbok