1. zebra

  zebra se sebra
  Svensk ordbok
 2. zebraskylt

  zebraskylt se sebraskylt
  Svensk ordbok
 3. sebra

  sebra [se´- el. se`-] subst. ~n sebror el. zebra ~n zebror ORDLED: sebr-an, zebr-an
  Svensk ordbok
 4. grevysebra

  gre`vysebra subst. ~n grevysebror el. gre`vyzebra ~n grevyzebror ORDLED: grevy--sebr-an, grevy--zebr-an
  Svensk ordbok
 5. sebraskylt

  se`braskylt el. ze`braskylt subst. ~en ~ar ORDLED: sebra--skylt-en, zebra--skylt-en
  Svensk ordbok