Sverige behöver mer kunskap!

Kunskapsstiftelsen ska stimulera och skapa förutsättningar för att fler unga blir delaktiga i samhället. Vägen dit är ökad kunskap. Med kunskap i fokus vill vi också bidra till att öka integrationen i Sverige.

Genomförda projekt

Resultatet av elevernas arbete, boken "Känslans geografi".

Att beskriva en plats

En grupp elever på Schillerska gymnasiet i Göteborg har arbetat med att på olika sätt beskriva en plats utifrån olika individuellt valda förutsättningar. De har använt sig av minnesbilder, filmande och skönlitterärt skapande som forskningsarbete runt könskonstruktion och könsarkeologi.

Resultatet har publicerats i en bok som nu finns tillgänglig på skolan för andra elever och kommande årskurser.

Vid besöket på synagogan fick alla killar låna en kippa.

Studiebesök i värdegrundens tecken

Med bidrag från Nationalencyklopedins kunskapsstiftelse fick Norrevångskolans årskurs 9 chansen att besöka synagogan och moskén i Malmö.

Besöken var en del i ett projekt inom religion med mål att öka förståelsen för människors likheter och olikheter, kulturer och religioner. Arbetet fortsatte efteråt med diskussioner och uppgifter om nutidshistoria, mänskliga rättigheter och folkmord.

Klass 9B på Tolvåkerskolan i Löddeköpinge dokumenterade sitt arbete med förintelsen i en film.

Toleransresa

En grupp i årskurs 9 från Tolvåkerskolan i Löddeköpinge har arbetat med att öka elevernas förståelse för historia och hur vanliga människor drabbades under förintelsen under andra världskriget. Projektet avslutades med en resa till Auschwitz där eleverna bland annat dokumenterade resan och intrycken med hjälp av sina mobiltelefoner. Bilder och filmklipp sattes sedan ihop till en längre film som ett minne men framförallt som en dokumentation av resan och som ett inspirerande material för framtida klasser. Målet var att öka toleransen och förståelsen för hur andra människor har det.

Klass 9B på Roslagsskolan fick fint besök av slovenska elever.

Slovenien

Roslagsskolan i Norrtälje har genomfört ett utbytesprojekt med en skola i Slovenien för att lära sig mer om varandras länders kultur, geografi, historia och religion. Genom att skriva till varandra stärkte eleverna sina kunskaper och självförtroende i engelska och man lärde känna varandra inför besöken i varandras länder. Projektet dokumenterades i en film och niornas projekt uppmärksammades av Norrtelje tidning. Genom Kunskapsstiftelsen fick eleverna bussresan betald. Eleverna hade också samlat ihop pengar genom att panta burkar och söka bidrag av Norrtälje kommun.

Att arbeta utomhus och i grupp tränar helt andra förmågor än arbetet i klassrummet.

Hela läroplanen ryms i ett läger

Med utgångspunkt i Lgr 11 planerade och genomförde Gunilla Mejrud Davéus, lärare i Österåkers kommun, en mycket uppskattad lägerskola under tre dagar på Issjö vid sjön Länna för sina elever. Man började förberedelserna hemma i klassrummet ett helt år i förväg och väl på plats var det ämnesintegrerad undervisning till 100% och träning i att lösa problem på egen hand. Vid Issjö fick eleverna bl.a. göra egna fältststudier, rita kartor, beskriva platser och jämföra livet förr och nu. Alla ämnen rymdes och på hemmaplan igen dokumenterades lägerskolan med faktatexter och muntliga berättelser. Bidraget från Kunskapsstiftelsen täckte boende, en del av maten och guide till Länna kyrka och Penningby slott.

I ett lustfyllt sammanhang lär sig eleverna vad ytspänning innebär.

Att uppleva samband på ett lustfyllt sätt

Eleverna på Centrumskolan (F-6) i Växjö arbetar ämnesövergripande utifrån kunskapskraven. Under vårterminen läser de om bland annat vatten, luft, energi, ekosystemtjänster och hållbar utveckling. Besöket på Kreativum i Karlshamn var en viktig del av undervisningen. På Kreativum fick eleverna i åk 4–6 undersöka naturvetenskapliga fenomen de läst om. Under besöket utforskades begreppen på kunskapsutvecklande, roliga och intressanta sätt. Eleverna dokumenterade besöket med bilder och filmer på sina surfplattor. Elevernas dokumentation kan användas i undervisningen kommande läsår då tanken är att ”elever lär av elever”.