1. ägare

  ä`gare subst. ~n äv. ägarn, plur. ~, best. plur. ägarna ORDLED: äg-ar-en
  Svensk ordbok
 2. lagfaren ägare

  lagfaren ägare, den person som fått sitt förvärv av en fastighet registrerat hos inskrivningsmyndigheten.
 3. slaveri

  slaveri, dels personlig ofrihet, dels ett system för hållande av slavar, med eller utan stöd i lagen.
 4. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och regionernas verksamhet.

 5. avfall

  avfall, föremål, ämne eller substans som ägaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med.
 6. dumpstring

  dumpstring, att söka efter avfall och saker som andra har slängt, i synnerhet mat men även annat brukbart.

 7. allegori

  allegori, i litteratur och bildkonst en berättelse eller skildring som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs.
 8. kapital

  kapital, ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen benämning på finansiell fond som ger avkastning i form av ränta o.d., senare även på produktionsmedel och tillgångar i allmänhet, dvs. allt som har egenskapen att kunna ge avkastning.
 9. klassamhälle

  klassamhälle, samhälle där egendomsförhållandena är avgörande för maktfördelningen.
 10. fitness

  fitness, ett inom evolutionsbiologin fundamentalt begrepp som innebär antingen en viss genotyps ökningshastighet i förhållande till andra genotyper i populationen eller en viss fenotyps relativa fortplantningsframgång.