1. auktoritet

  auktoritet, social relation där en person (grupp, institution) har inflytande över en annan person (grupp, institution) och där inflytandet uppfattas som rättmätigt eller legitimt av den senare.
 2. auktoritetsfil

  auktoritetsfil, fil eller register över godkända eller auktoriserade termer, namnformer etc., som bör användas vid katalogisering av biblioteksmaterial, med syfte att standardisera kataloginformationen.
 3. auktoritet

  auktorite´t subst. ~en ~er ORDLED: aukt-or-itet-en
  Svensk ordbok
 4. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 5. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 6. teokrati

  teokrati, gudsvälde, statsskick där en gudomlig auktoritet utgör regimens yttersta legitimitetsgrund.

 7. socialpsykologi

  socialpsykologi, gren inom beteendevetenskaperna som studerar hur det sociala samspelet mellan individer fungerar och påverkar de inblandade.

 8. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 9. hadith

  hadith, ḥadīth, benämning i islam på en kort utsaga av eller om Muhammed eller någon av hans följeslagare, och som avser att fastställa vad som i en viss fråga är normerande ”sed” ( sunna).
 10. sekt

  sekt, religiös grupp som markant avviker från den eller de religiösa huvudlinjerna i ett samhälle.