1. aktualisera

  aktualise´ra verb ~de ~t ORDLED: aktu-al-is-er-ar SUBST.: aktualiserande, aktualisering
  Svensk ordbok
 2. Kali

  Kali, gudinna inom hinduismen.
 3. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 4. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.

 5. Edvard Munch

  Munch, Edvard, född 12 december 1863, död 23 januari 1944, norsk målare och grafiker, brorson till Peter Andreas Munch.
 6. nattvard

  nattvard, eukaristi, kristet sakrament i form av en måltid med bröd och vin.
 7. liberalfeminism

  liberalfeminism, feministisk riktning som hävdar kvinnors rätt att åtnjuta samma grundläggande demokratiska fri- och rättigheter som män. 

 8. decentralisering

  decentralisering, fördelning (spridning) av verksamheter eller inflytande från ett centrum eller ett fåtal centra till fler områden och personer.

 9. teokrati

  teokrati, gudsvälde, statsskick där en gudomlig auktoritet utgör regimens yttersta legitimitetsgrund.

 10. objektivitet

  objektivitet, saklighet, opartiskhet (motsats subjektivitet), term som i filosofi, samhällsvetenskap och allmän debatt används i ett flertal betydelser.