1. Anser

  Anser, det vetenskapliga namnet på släktet ansergäss.
 2. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 3. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 4. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 5. ekorre

  ekorre är en gnagare som finns i de flesta av Sveriges skogar.
 6. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 7. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 8. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 9. ansergäss

  ansergäss, Anser, släkte gäss med omkring tio arter, i Sverige häckar sädgås, grågås och fjällgås.
 10. anserin

  anserin, dipeptid som upptäcktes i muskelvävnad från gås och som även finns hos vissa andra djurarter.