1. anstrykning

  an`strykning subst. ~en ~ar ORDLED: an--stryk-ning-en
  Svensk ordbok
 2. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 3. flamingo

  flamingo, större flamingo, Phoenicopterus ruber, art i fågelfamiljen flamingor.
 4. delkultur

  delkultur, subkultur, idé-, värde- och handlingsmönster som tillhör en viss grupp inom en större samhällelig enhet, t.ex. yrkeskulturer, ungdomskulturer, etniska kulturer, regionalkulturer eller avvikarkulturer.
 5. världsåskådning

  världsåskådning, en ofta personligt färgad uppfattning av världen och livet som ger vägledning åt handlandet.
 6. ballad

  ballad kallas inom bl.a. anglosaxisk och nordisk folkloristik och litteraturvetenskap en medeltida episk folkvisegenre.
 7. käringtand

  käringtand, Lotus corniculatus , art i familjen ärtväxter.
 8. kea

  kea, Nestor notabilis, art i fågelfamiljen maoripapegojor

 9. bok

  bok, Fagus sylvatica, art i familjen bokväxter.
 10. Oranie

  Oranie, äppelsort (dessert- och matäpple), med okänt ursprung, vilken fanns i Sverige och Finland före 1850 och anses ha spridits från Skåne.