1. avstyra

  a`vstyra verb avstyrde avstyrt, pres. avstyr ORDLED: av--styr-de SUBST.: avstyrande, avstyrning
  Svensk ordbok
 2. sexdagarskriget

  sexdagarskriget, det tredje arabisk–israeliska kriget.

 3. DART

  DART, Double Asteroid Redirection Test, rymdsond som 2022 avsiktligt kolliderade med Dimorphos, måne till asteroiden Didymos.

 4. Mikael VIII Palaiologos

  Mikael VIII Palaiologos (grekiska Michaēl VIII Palaiologos), född 1224 eller 1225, död 1282, bysantinsk kejsare från 1259, grundare av den palaiologiska dynastin (1259–1453).
 5. Fumimaro Konoe

  Konoe ( Konoye), Fumimaro, 1891–1945, furste, japansk politiker.
 6. Carl Fredrik von Blixen-Finecke

  von Blixen-Finecke, Carl Fredrik, 1822–73, friherre, dansk politiker, godsägare.
 7. John Garang

  Garang (egentligen Garang de Mabior), John, 1945–2005, sudanesisk militär och gerillaledare, ordförande för rebellrörelsen Sudan People’s Liberation Army (SPLA) och dess politiska gren Sudan People’s Liberation Movement (SPLM).

 8. Konstantinos Karamanlis

  Karamanlis, Konstantinos, 1907–98, grekisk politiker, president 1980–85 och 1990–95, premiärminister 1955–63 och 1974–80.
 9. kriminologi

  kriminologi, det vetenskapliga studiet av brottsligheten.

 10. romerska riket

  romerska riket, benämning på den antika statsbildning som utgick från staden Rom och utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier.