1. blot

  blot, offer i fornnordisk religion, med syfte att vinna gudarnas välvilja och förmå dem att uppfylla offrarens önskemål.
 2. blottare

  blottare, exhibitionist, person med (tvångsmässigt) sexuellt behov att blotta sitt könsorgan (oftast för personer av motsatt kön).
 3. Blot-Sven

  Blot-Sven, kung i delar av Sverige på 1080-talet.
 4. blotting

  blotting, grupp viktiga analysmetoder inom molekylär­biologi och molekylärgenetik.
 5. blottning

  blottning, i geologin mindre område där berggrunden ej täcks av lösa jordlager.
 6. blot

  blot subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: blot-et
  Svensk ordbok
 7. Southern blotting

  Southern blotting, metod för separering och analys av DNA-fragment.
 8. Western blotting

  Western blotting, metod att påvisa och identifiera ett antigen i en komplex blandning av proteiner med hjälp av specifika antikroppar.
 9. Northern blotting

  Northern blotting, vedertagen term inom gentekniken för en metod att studera RNA-molekyler.
 10. blota

  blo`ta verb ~de ~t ORDLED: blot-ar SUBST.: blotande, blotning; blot
  Svensk ordbok