1. baktala

  ba`ktala verb ~de ~t ORDLED: bak--tal-ar SUBST.: baktalande; baktal, baktaleri
  Svensk ordbok
 2. Fredrik I

  Fredrik I, född i Kassel 28 april 1676 (nya stilen), död 25 mars 1751 (gamla stilen), kung av Sverige 1720–51.

 3. helvete

  helvete, benämning på den del av underjorden eller dödsriket som utgör de dödas straffort.
 4. baktaleri

  baktaleri´ subst. ~et äv. ~t ORDLED: bak--tal-eri-et
  Svensk ordbok
 5. smutskasta

  smut`skasta verb ~de ~t ORDLED: smuts--kast-ar SUBST.: smutskastande, smutskastning
  Svensk ordbok
 6. bakdanta

  ba`kdanta verb ~de ~t ORDLED: bak--dant-ar SUBST.: bakdantande, bakdantning; bakdanteri
  Svensk ordbok
 7. förtala

  förta´la verb ~de ~t ORDLED: för-tal-ar SUBST.: förtalande; förtal
  Svensk ordbok
 8. tissla

  tiss`la verb ~de ~t ORDLED: tissl-ar SUBST.: tisslande; tissel
  Svensk ordbok
 9. usel

  u´sel adj. ~t usla ORDLED: usl-are
  Svensk ordbok
 10. ropa

  ro`pa verb ~de ~t ORDLED: rop-ar SUBST.: ropande; rop
  Svensk ordbok