1. barr

  barr, gymnastikredskap, konstruerat 1812 av Friedrich Ludwig Jahn.
 2. barrskog

  barrskog, skog som huvudsakligen består av barrträd.
 3. barr

  barr, bladen hos flertalet barrträd.

 4. barrträd

  barrträd, barrväxter, Pinopsida (synonym Coniferopsida, Coniferae), klass nakenfröiga växter med cirka 600 arter träd och buskar utbredda över hela jorden men främst i norra halvklotets tempererade trakter, där de bildar en egen zon, barrskogszonen.

 5. Epstein–Barr-virus

  Epstein–Barr-virus, EBV, humant herpesvirus 4, virus i familjen herpesvirus.

 6. barrskogszonen

  barrskogszonen, boreala barrskogsbältet, den vegetationstyp som omfattar en stor del av Sverige med undantag för fjälltrakterna och området söder om Dalälven.

 7. barr

  barr, tacka av obearbetat guld eller silver.
 8. Stora barriärrevet

  Stora barriärrevet, engelska Great Barrier Reef, korallrev längs Australiens nordöstra kust från Nya Guinea till sydöstra Queensland; cirka 2 300 km långt (jordens längsta).

 9. barrikad

  barrikad, försvarsvall vid t.ex. gatustrider; ofta benämning på plats för uppror och strider i allmänhet; även bildligt, t.ex. Hon står på de politiska barrikaderna.
 10. barrering

  barrering, numera förbjuden metod att tvinga en hopphäst att öka uppmärksamheten och dra upp benen högre vid hopp över hinder.