1. bedyra

  bedy´ra verb ~de ~t ORDLED: be-dyr-ar SUBST.: bedyrande
  Svensk ordbok
 2. Franz Kafka

  Kafka, Franz, född 3 juli 1883, död 3 juni 1924, tjeckisk (tyskspråkig) judisk författare, jur. dr 1906, tjänsteman vid Arbetarolycksfallsförsäkringsanstalten i Prag 1908–22.
 3. Job

  Job, huvudpersonen i Jobs bok i Gamla Testamentet.

 4. Viljans triumf

  Viljans triumf, originaltitel Triumph des Willens, tysk film i regi av Leni Riefenstahl (premiär 1935).
 5. Jean-Baptiste Rousseau

  Rousseau, Jean-Baptiste, 1671–1741, fransk poet.
 6. Babylonien

  Babylonien, forntida semitiskt rike med centrum vid floden Eufrat i södra Mesopotamien i nuvarande södra Irak från ca 2000 till 539 f.Kr.; även benämning på detta område under de följande århundradena.
 7. vasserra

  vasserr`a interj.
  Svensk ordbok
 8. återigen

  å`terigen adv. ORDLED: åter--i-gen
  Svensk ordbok
 9. emfas

  emfa´s subst. ~en ORDLED: em-fas-en
  Svensk ordbok
 10. mållinje

  må`llinje subst. ~n ~r ORDLED: mål--linj-en
  Svensk ordbok